روغن های ماشین ابزار

روغن مقاوم K

توضیحات 

لیست کاربردهای روغن ماشین ابزار (غیر از کاربردهای مشترک با روغن برش)

محافظت از قطعات

جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی

روغن ماشین ابزار با ایجاد لایه‌ای محافظ روی سطح قطعات، از آنها در برابر زنگ زدگی و خوردگی ناشی از رطوبت، هوا و مواد شیمیایی محافظت می‌کند.


کاهش اصطکاک و سایش

روغن ماشین ابزار با روان‌کاری سطوح متحرک، اصطکاک و سایش را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد و عمر مفید قطعات را افزایش می‌دهد.


کاهش لرزش و صدا

روغن ماشین ابزار با پر کردن فضای بین سطوح متحرک، لرزش و صدا را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد و عملکرد روان‌تر و بی‌صداتر ماشین ابزار را به ارمغان می‌آورد.


حفظ دمای مطلوب

روغن ماشین ابزار با انتقال گرما از سطوح متحرک، از گرم شدن بیش از حد قطعات و آسیب دیدن آنها جلوگیری می‌کند.

بهبود عملکرد

افزایش دقت و ظرافت کار

روغن ماشین ابزار با کاهش اصطکاک و لرزش، به افزایش دقت و ظرافت کار ماشین ابزار کمک می‌کند.


کاهش مصرف انرژی

روغن ماشین ابزار با روان‌کاری سطوح متحرک، اصطکاک را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد و در نتیجه، مصرف انرژی ماشین ابزار نیز کاهش می‌یابد.


افزایش طول عمر ماشین ابزار

روغن ماشین ابزار با محافظت از قطعات در برابر زنگ زدگی، خوردگی، سایش و گرم شدن بیش از حد، به افزایش طول عمر ماشین ابزار کمک می‌کند.

کاربردهای خاص

استفاده در سیستم‌های هیدرولیک

روغن ماشین ابزار در سیستم‌های هیدرولیک ماشین ابزار به عنوان سیال انتقال قدرت عمل می‌کند.


استفاده در سیستم‌های خنک‌کاری

روغن ماشین ابزار در برخی از ماشین ابزارها برای خنک‌کاری قطعات و اجزا داخلی استفاده می‌شود.


استفاده در سیستم‌های روان‌کاری اتوماتیک

روغن ماشین ابزار در سیستم‌های روان‌کاری اتوماتیک ماشین ابزار برای روان‌کاری مداوم سطوح متحرک استفاده می‌شود.

نکات مهم

  • نوع روغن ماشین ابزار مناسب برای هر ماشین ابزار با توجه به نوع، مدل و شرایط کارکرد آن باید انتخاب شود.
    روغن ماشین ابزار باید به طور مرتب تعویض و یا فیلتر شود تا از عملکرد صحیح و عمر مفید آن اطمینان حاصل شود.
  • استفاده از روغن ماشین ابزار نامناسب یا فرسوده می‌تواند به طور قابل توجهی به ماشین ابزار آسیب برساند.